Privacy statement

Privacy statement Onderwijsinnovatie050

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Onderwijsinnovatie050 de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze app worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze app.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer je onze app gebruikt.

1. Wie zijn wij

Onderwijsinnovatie050 is een tak van Gemeente Groningen; gevestigd aan het Kreupelstraat 1 te Groningen.

2. Persoonsgegevens

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jou verkregen via onze app.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens:

Jouw persoonsgegevens registeren we zodat wij een optimale gebruikerservaring kunnen garanderen binnen ons platform.

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hierboven hebben beschreven.

4. Contact

Wanneer je vragen en of opmerkingen hebt dan kun je contact opnemen via maud.oosting.bos@groningen.nl. Je contactgegevens bewaren we tot na het doel waarvoor je contact met ons hebt opgenomen.

5. Grondslag

De grondslag voor het verwerken van de genoemde persoonsgegevens is je toestemming waarom wordt gevraagd bij het installeren van de app

6. Rechten

We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je één van deze rechten uitoefenen neem dan contact op met maud.oosting.bos@groningen.nl.

*Vanuit het oogpunt van veiligheid en bedrijfscontinuïteit zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken.

7. Beveiliging persoonsgegevens

Onderwijsinnovatie050 heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

8. Welke gegevens worden nog meer geregistreerd bij het gebruik van de app?

Google Analytics

Google Analytics is een statistiekenservice van Google. Google Analytics gebruikt diverse cookies. Deze cookies bevatten informatie waarmee Google u als bezoeker zou kunnen identificeren.

9. Doorgifte van gegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers;


10. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, omdat we bijvoorbeeld een andere werkwijze gaan hanteren. We zullen een eventuele nieuwe privacyverklaring altijd op onze app publiceren.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast en gepubliceerd op 31-10-2019.